Autor Tema: Ribolovna područja  (Pročitano 4534 puta)

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Van mreže LSI

  • Drekavac sa Srednjih voda
  • ********
  • Poruke: 6665
  • Pol: Muškarac
    • LSI
  • Brod tip: AQ 575
  • Marina: Nautički klub "Stari Slankamen"
  • Veličina: 5,75 m
Ribolovna područja
« poslato: 07, 08, 2010, 10:05:35 pre podne »
Konačno je objavljen spisak ribarskih područja - možda ova informacija bude od koristi prilikom razmatranja izbora mesta za odmor ili ako nameravate da izvadite dozvolu.


REŠENJE O ODREĐIVANJU RIBARSKIH PODRUČJA
("Sl. glasnik RS", br. 115/2007 i 49/2010)

1. Na teritoriji Republike Srbije određuju se sledeća ribarska područja:
1) Ribarsko područje "Srbija - Vojvodina"
Ribarsko područje "Srbija - Vojvodina" određuje se na ribolovnim vodama vodotoka reka: Dunav od 1433 km do 1187 km i od 1112 km do 1075 km, Sava od 207 km do 121 km i od 95 km do 62 km, Tisa, Bosut, Studva, Smogva, Begej, Tamiš, Nera, osnovne i detaljne kanalske mreže hidromelioracionog sistema DTD i na ribolovnim vodama prirodnih i veštačkih jezera, bara, mrtvaja, kanala i drugih ribolovnih voda u kojima žive ribe, osim ribolovnih voda veštačkog jezera "Šelevrenac", parcela broj 1820/1, KO Krušedol selo, KO Krušedol Prnjavor i KO Maradik.
Granica ribarskog područja "Srbija - Vojvodina" polazi od državne granice Republike Hrvatske, ide rekom Savom nizvodno levom obalom od 207 km do 175 km upravno na maticu reke do državne granice Bosne i Hercegovine, zatim ide desnom obalom reke Sava od 175 km do Jarčine 121 km i od 95 km do ušća reke Vukodraž 62 km, rekom Dunav od mosta na putu Smederevo - Kovin 1112 km do ušća Nere 1075 km i državnim granicama Republike Rumunije i Republike Mađarske.
Ribarsko područje iz stava 1. ove podtačke koristi se za sportski ribolov, osim ribolovnih voda reke Sava, Dunav i Tisa koje se mogu koristiti i za privredni ribolov.
2) Ribarsko područje "Srbija - zapad"
Ribarsko područje "Srbija - zapad" određuje se na ribolovnim vodama vodotoka reka: Jerez, Jadar, Lešnica, Jablanica, Gradac, Kačer, Ljig, Toplica, Lug, Kolubara, Ub, Tamnava, Drina, Sava od 121 km do 95 km i od 48 km do ušća u Dunav, osnovne i detaljne kanalske mreže hidromelioracionog sistema "Pančevački rit", osnovne i detaljne kanalske mreže hidromelioracionog sistema "Galovica" od ušća u Savu do 23 km, kanala "Progarska jarčina" od ušća u Savu do 4 km i Dunav od Starih Banovaca 1187 km do Velikog Sela 1150 km, kao i na ribolovnim vodama prirodnih i veštačkih jezera, bara, mrtvaja, kanala i drugih ribolovnih voda.
Granica ribarskog područja "Srbija - zapad" polazi od granice ribarskog područja "Srbija - Vojvodina", ide rekom Dunav od Starih Banovaca 1187 km do Velikog Sela 1150 km, granicom ribarskih područja "Srbija - centar" i "Srbija - jugozapad" i državnom granicom Bosne i Hercegovine.
Ribarsko područje "Srbija - zapad" nalazi se između vododelnica planina Azbukovica, Povlen, Rudnik i Avala.
Ribarsko područje iz stava 1. ove podtačke koristi se za sportski ribolov, osim ribolovnih voda reka Sava i Dunav koje se mogu koristiti i za privredni ribolov.
3) Ribarsko područje "Srbija - jugozapad"
Ribarsko područje "Srbija - jugozapad" određuje se na ribolovnim vodama vodotoka reka: Zapadna Morava, Moravica, Đetina, Nošnica, Goliska, Budoželjska, Lučka, Grabovačka, Veliki Rzav, Mali Rzav, Katušnica, Bela reka, Selačka reka, Sušica, Rakovica, Bjelica, Crni Rzav, Ribnica, Gruža, Beli Rzav, Obudovica, Ibar, Rudnica, Varska, Jošanička, Gobeljska, Samokovska, Gokčanica, Gvozdačka, Ljutska, Raška, Studenica, Brvenička, Crna, Braduljička, Grajićka, Savošnica, Dubočica, Lopatica, Rasina, Kamenica, Čemernica, Dičina, Lim, Mileševska, Bistrica, Kratovska, Uvac, Sastavkinja, Vapa, Kladnjačka, Tisovica, Čečenska, Sitnica, Crna reka, Bistrica, Drenska, Vidrenjak, Banjska i na ribolovnim vodama prirodnih i veštačkih jezera, bara, mrtvaja, kanala i drugih ribolovnih voda u kojima žive ribe.
Granica ribarskog područja "Srbija - jugozapad" polazi od granice ribarskog područja "Srbija - zapad", zatim ide državnom granicom Bosne i Hercegovine, državnom granicom Republike Crne Gore, granicama ribarskih područja "Srbija - jug", "Srbija - istok" i "Srbija - centar".
Ribarsko područje "Srbija - jugozapad" nalazi se između vododelnica planina Povlen, Tara, Javorje, Kruščica, Suva Planina, Kopaonik, Jastrebac i Gledićke planine.
Ribarsko područje iz stava 1. ove podtačke koristi se za sportski ribolov.
4) Ribarsko područje "Srbija - jug"
Ribarsko područje "Srbija - jug" određuje se na ribolovnim vodama vodotoka reka: Sitnica, Lab, Batlava, Gračanička reka, Drenica, Lepenac sa pritokama, Beli Drim do granice sa Republikom Albanijom, Pećska reka, Bistrica, Kožanska Bistrica, Loćanska Bistrica, Erenik, Kujovča, Istočka reka, Klina, Miruša i Prizrenska Bistrica, i ribolovnim vodama prirodnih i veštačkih jezera, bara, mrtvaja, kanala i drugih ribolovnih voda u kojima žive ribe.
Granica ribarskog područja "Srbija - jug" polazi od granice ribarskog područja "Srbija - jugozapad", zatim ide državnom granicom Republike Crne Gore, državnom granicom Republike Albanije i granicom ribarskog područja "Srbija - istok".
Ribarsko područje "Srbija - jug" nalazi se između vododelnica planina Kopaonik, Koznica, Žegovac, Šar planina, Paštrik, Prokletije, Žljeb i Mokra gora.
Ribarsko područje iz stava 1. ove podtačke koristi se za sportski ribolov.
5) Ribarsko područje "Srbija - istok"
Ribarsko područje "Srbija - istok" određuje se na ribolovnim vodama vodotoka reka: Dunav od granice Nacionalnog parka "Đerdap" 938 km do ušća Timoka 845 km, Timok, Beli Timok, Crni Timok, Crnovrška reka, Janja, Aldinačka reka, Papratska reka, Bela, Uslašnica, Koritska, Grlička, Lasovačka, Lozica, Mirovštica, Arnauta, Radovanjska reka, Zlotska reka, Slatinska reka, Kriveljska reka, Ravna reka, Salaška reka, Sikolska, Čuburska, Jasenička, reka Lugovsko Vrelo, Velika, Rečica, Vratna, Zamna, Južna Morava, Binačka Morava, Preševska Moravica, Pčinja, reka Jerma, reka Dragovštica, Božička reka, Vlasina, Gradska reka, Rupljanska reka, reka Lisina, Veternica, Moravica, Vučjanke, Jablanica, Pusta reka, Toplica, Temštice, Visočica, Toplodolska reka, Dojkinačka reka i ribolovnim vodama prirodnih i veštačkih jezera, bara, mrtvaja, kanala i drugih ribolovnih voda u kojima žive ribe.
Granica ribarskog područja "Srbija - istok" polazi od granice Nacionalnog parka "Đerdap", ide rekom Dunav od 938 km do ušća reke Timok 845 km, upravno na maticu reke do državne granice sa Republikom Rumunijom, zatim ide državnom granicom Republike Bugarske i državnom granicom BJR Makedonije, granicama ribarskih područja "Srbija - centar", "Srbija - jugozapad" i "Srbija - jug".
Ribarsko područje "Srbija - istok" nalazi se između vododelnica planina Južni Kučaj, Veliki i Mali krš, Deli Jovan, Greben, Stara planina, Lužnica, Kozjak, Vlaške planine, Goljak, Radan, Kopaonik, Veliki i Mali Jastrebac i Bukovik, Kučajske planine i Miroč.
Ribarsko područje iz stava 1. ove podtačke koristi se za sportski ribolov, osim ribolovnih voda reke Dunav koje se mogu koristiti i za privredni ribolov.
6) Ribarsko područje "Srbija - centar"
Ribarsko područje "Srbija - centar" određuje se na ribolovnim vodama vodotoka reka: Velika Morava, Resava, Crnica, Grza, Resavica, Belica, Lugomir, Lepenica, Rača, Jasenica, Veliki Lug, Kubišnica, Konjska reka, Ralja, Pek, Mlava, Mali Pek, Veliki Pek, Porečka reka i Dunav od Velikog Sela 1150 km do mosta na putu Smederevo–Kovin 1112 km i od ušća Nere u Dunav 1075 km do granice Nacionalnog parka "Đerdap" 1040 km i na ribolovnim vodama prirodnih i veštačkih jezera, bara, mrtvaja, kanala i drugih ribolovnih voda u kojima žive ribe.
Granica ribarskog područja "Srbija - centar" polazi od granica ribarskih područja "Srbija - zapad", "Srbija - jugozapad" i "Srbija - istok", ide granicom Nacionalnog parka "Đerdap", državnom granicom Republike Rumunije i granicom ribarskog područja "Srbija - Vojvodina".
Ribarsko područje "Srbija - centar" nalazi se između vododelnica planina Kosmaj, Bukulja, Rudnik, Kotlenik, Gledićke planine, Juhor, Beljanica i Homoljske planine.
Ribarsko područje iz stava 1. ove podtačke koristi se za sportski ribolov, osim ribolovnih voda reke Dunav koje se mogu koristiti i za privredni ribolov.
2. Danom objavljivanja ovog rešenja prestaje da važi Rešenje o određivanju ribarskih područja ("Službeni glasnik RS", br. 76/94, 11/96, 53/00, 1/02 i 6/02).
3. Ovo rešenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".