Ribolov > Zakoni i Propisi u vezi ribolova

Stigao je novi "Zakon o ribarstu"

(1/3) > >>

Dule:
Na osnovu člana 28. Zakona o ribarstvu (,,Službeni glasnik RS”, br. 35/94, 38/94 i 101/05 – dr. zakon),
Ministar životne sredine i prostornog planiranja, donosi

NAREDBU

o ustanovljavanju lovostaja za pojedine vrste riba na ribarskom području ili delu ribarskog
područja i o zabrani lova riba koje nemaju
propisanu veličinu

1. Ustanovljava se trajni lovostaj za sledeće vrste riba:
– moruna Huso huso;
– sim Acipenser nudiventris;
– pastruga Acipenser stellatus;
– atlantska jesetra Acipenser sturio;
– dunavska jesetra Acipenser gueldenstaedti;
– glavatica Salmo marmoratus;
– dunavska haringa Alosa caspia;
– crnomorska haringa Alosa immaculata;
– crnka Umbra krameri;
– svetlica Leuciscus souffia;
– drimski šaradan Pachychilon pictum;
– linjak Tinca tinca;
– zlatni karaš Carassius carassius;
– čikov Misgurnus fossilis;
– sve vrste roda Eudontomyzon spp.;
– sve vrste roda Lampetra spp.;
– veliki vretenar Zingel zingel;
– mali vretenar Zingel streber;
– rak rečni Astacus astacus;
– rak potočni Austropotamobius torrentium.

2. Ustanovljava se lovostaj za sledeće vrste riba, i to u periodu:
– kečiga Acipenser ruthenus od 1. marta do 31. maja;
– mladica Hucho hucho od 1. marta do 1. septembra;
– sve vrste pastrmki: potočna Salmo trutta, drimska Salmo farioides, ohridska Salmo letnica, makedonska Salmo macedonicus, dužičasta Oncorhyncus mykiss i obe vrste zlatovčica jezerska Salvelinus alpinus i potočna Salvelinus fontinalis, od 1. oktobra do 1. marta;
– lipljen Thymallus thymallus od 1. marta do 31. maja;
– štuka Esox lucius od 1. februara do 31. marta;
– mrena Barbus barbus od 1. aprila do 31. maja;
– bucov Aspius aspius od 1. aprila do 31. maja;
– šaran Cyprinus carpio od 1. aprila do 31. maja;
– deverika Abramis brama od 1. aprila do 31. maja;
– som Silurus glanis od 1. maja do 15. juna;
– smuđ Sander lucioperca i smuđ kamenjar Sander volgensis od 1. marta do 30. aprila;
– plotica Rutilus pigus od 1. aprila do 31. maja;
– jaz Leuciscus idus od 1. aprila do 31. maja;
– klen Leuciscus cephalus od 1. aprila do 31. maja;
– skobalj Chondrostoma nasus od 1. aprila do 31. maja.

3. Zabranjen je sportski ribolov mladice, svih vrsta pastrmki, obe vrste zlatovčica i lipljena tokom cele godine u vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća.

4. Zabranjen je privredni ribolov svih vrsta riba u periodu od 1. aprila do 31. maja, osim privredni ribolov sivog tolstolobika Arystichthys nobilis, belog tolstolobika Hypophthalmichthys molitridž, amura Ctenopharyngodon idella, obe vrste američkog somića Ictalurus melas i Ictalurus nebulosus i babuške Carassius gibelio pokretnim površinskim mrežarskim alatima na udaljenosti od najmanje 30 m od obalne linije.

5. Za pojedine vrste riba iz tačke 2. ove naredbe lovostaj se može ustanoviti i izvan utvrđenih rokova.

6. Zabranjuje se vraćanje u vodu ulovljenih primeraka alohtonih vrsta riba: obe vrste američkog somića Ictalurus melas i Ictalurus nebulosus; babuška Carassius gibelio; sunčica Lepomis gibbosus; velikousti bas Micropterus salmoides; amurski čebačok Pseudorasbora parva; amurski spavač Perccottus glenii; beli amur Ctenopharyngodon idella; beli tolstolobik Hypophthalmichthys molitridž; sivi tolstolobik Arystichthys nobilis; sve vrste roda Neogobius i kratkokljuno šilce Syngnathus abaster.

7. Za vrste riba iz tačke 2. ove naredbe ustanovljava se dnevni lovostaj za ulov u količini više od tri adultna /odrasla/ primerka. Za sve ostale autohtone vrste riba dnevni lovostaj je za ulov više od pet kilograma.

8. Zabranjuje se lov sledećih vrsta riba čija je dužina ispod:
– kečiga Acipenser ruthenus 40 cm;
– mladica Hucho hucho 110 cm;
– potočna pastrmka Salmo trutta 25 cm;
– dužičasta pastrmka Oncorhynchus mykiss 25 cm;
– ohridska pastrmka Salmo letnica 40 cm;
– drimska pastrmka Salmo farioides 25 cm;
– makedonska pastrmka Salmo macedonicus 25 cm;
– jezerska zlatovčica Salvelinus alpinus 30 cm;
– potočna zlatovčica Salvelinus fontinalis 20 cm;
– lipljen Thymallus thymallus 30 cm;
– štuka Esox lucius 40 cm;
– mrena Barbus barbus 25 cm;
– potočna mrena Barbus peloponnesius 15 cm;
– šaran Cyprinus carpio 30 cm;
– deverika Abramis brama 25 cm;
– plotica Rutilus pigus 20 cm;
– jaz Leuciscus idus 20 cm;
– skobalj Chondrostoma nasus 20 cm;
– klen Leuciscus cephalus 20 cm;
– bucov Aspius aspius 30 cm;
– nosara Vimba vimba 15 cm;
– krkuše (Gobio spp., sve vrste) 10 cm;
– som Silurus glanis 60 cm;
– smuđ Sander lucioperca 40 cm;
– smuđ kamenjar Sander volgensis 25 cm;
– grgeč Perca fluviatilis 15 cm;
– manić Lota lota 25 cm;
– rečna školjka Unio pictorum 8 cm;
– ostale školjke 6 cm.

9. Dužina ribe meri se pravolinijski od vrha gubice do sredine osnove repnog peraja, a dužina školjke meri se od jedne do druge ivice duž najduže ose ljušture.

10. Riba ulovljena u toku lovostaja za tu vrstu ribe, kao i ulovljena riba čija je dužina manja od dužine određene ovom naredbom mora se odmah, na mestu ulova, vratiti u ribolovnu vodu sa što manje oštećenja.

11. Odredbe ove naredbe ne odnose se na ribu koja je proizvedena u ribnjacima i na ribu koja je uvezena.

12. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o ustanovljavanju lovostaja za pojedine vrste riba na ribarskom području ili na delovima ribarskog područja i o zabrani lova riba koje nemaju propisanu veličinu (,,Službeni glasnik RS”, broj 100/03).

13. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.
Broj 324-04-005/2009-03
U Beogradu, 25. februara 2009. godine
Ministar,
dr Oliver Dulić

budens72:

6. Zabranjuje se vraćanje u vodu ulovljenih primeraka alohtonih vrsta riba: obe vrste američkog somića Ictalurus melas i Ictalurus nebulosus; babuška Carassius gibelio; sunčica Lepomis gibbosus; velikousti bas Micropterus salmoides; amurski čebačok Pseudorasbora parva; amurski spavač Perccottus glenii; beli amur Ctenopharyngodon idella; beli tolstolobik Hypophthalmichthys molitridž; sivi tolstolobik Arystichthys nobilis; sve vrste roda Neogobius i kratkokljuno šilce Syngnathus abaster.
 

Eto mozgova  :diablo: :diablo: :diablo:
Hoće da iskorene bassa,amura i babušku  :diablo: :diablo:
Gde je tu pamet  ??? ??? ???

colonelo:
Slazem se Budens u pravu si. kakav ribolovacki ispit  :diablo:, to su prepisali od nekoga, budalastina najveca.

giganova:
A sta ste ocekivali da budale koje pisu ove gluposti znaju koje vrste ribe plivaju na ovim prostorima.Nemaju oni veze sa vezom. :diablo:

budens72:

--- Citat: mushu  26, 03, 2009, 09:30:28 pre podne ---Malo ste prenaglili sa osudom, vrste riba koje je zabranjeno vracati spadaju u vrste kojima nase podnevlje nije prirodno staniste, i cije prenamnozavanje  ugrozava autohtone vrste i vodi ka njihovom odumuranju, npr som kojeg mi poznajemo sada se nalazi u fazi"povlacenja" na teritoriju gde nema americkog soma, jer nisu prirodni neprijatelji, odnosno manji nije hrana vecem, ali zato se hrane istom vrstom hrane. Ciklusi mrescenja americkog somica su cesci i polako istiskuje klasicnog somam i ima manje neprijatelja u fazi razvoja jer kao sto znate jako bode paredje na meniju.. Ista situacija je i sa babuskom, nisam siguran ali mislim da se radi o vrsti koja je uzgajana u Rumuniji a cije uzgajanje je dozvoljeno samo u ribnjacima, mislim da se ta riba koristi u proizvodnji neke frste djubriva, i kad su bile velike popolave pre par godina dospela je u Dunav i sada gusi klasicnu babusku i sarana. Pored toga ove vrste se ne mogu koristiti u priverdnom ribolovu i predstavljaju stetu u odnosu na soma, sarana, i belu ribu.

--- Kraj citata ---

Što se tiče terpana i tolstolobika to je ok,ali ostale vrste ničim ne ugožavaju autohtone vrste,čak bass je jedina riba koja jede terpana,on drugih prirodnih neprijatelja i nema

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Sledeća strana

Idi na punu verziju