Moja Ladja

E, ovako treba... => Brodogradnja => Metalni čamci => Temu započeo: tule 23, 11, 2011, 02:26:48 pre podne

Naslov: Kobilica i njeno ukrucenje
Poruka od: tule 23, 11, 2011, 02:26:48 pre podne
Kobilica broda je veoma vazan deo brodskog trupa i  koji uz ostale elemente treba da obezbedi, njegovu cvrstocu i oblik.
Prakticno, treba da bude  dovoljno cvrsta da primi i izdrzi eventualne udare odozdo, (kamen, panj itd)  kao i sa strane, na primer prilikom naginjanja usled nasukivanja. Da bi ispunila ove zahteve ona se najcesce postavlja celom duzinom trupa i radi od lima koji je deblji od limova oplate. Kako je to zapravo vertikalna ploca koja (u poprecnom preseku trupa) pretstavlja polugu koja rotira oko tacke ucvrscenja sa uzduznom sredinom dna, dejstvom spoljne sile odozdo ili sa strane,  moze uticati na povijanje cele ploce a samim tim i do deformacije oplate dna. Da bi se to izbeglo ponekad nisu dovoljni samo zavareni spojevi limova dna i lima kobillice vec je potrebno  izvrsiti ukrucenje unutrasnjeg dela kobilice kako bi se napadna spoljna sila prakticno razlozila na vise komponenti koje bi delovi unutrasnjeg ukrucenja preuzeli na sebe i time zadrzali originalnu formu trupa.
Jedno od resenja dato je na slici:

(http://img708.imageshack.us/img708/8458/kobilicairebra.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/708/kobilicairebra.jpg/)


Kobilica (lim d=10mm) je vertikalna i na njoj se sa obe strane suceljavaju limovi dna (d=4mm) koji su pod odredjenim uglom, blago V korito. Ovi limovi su celom svojom duzinom na liniji dodira sa limom kobilice zavareni uzduznim ugaonim savom (varom), znaci dva unutrasnja i dva spoljasnja vara. Na unutrasnju stranu limova dna, poprecno u odnosu na uzduznu osu trupa, postavljaju se elementi poprecnog ukrucenja (rebra) od  flahova (ili L profila) (50x5mm). Prethodno se ccella tih flahova koja dodiruju  kobilicu iseku pod uglom da sto bolje nalezu (taj ugao je jednak uglu nagiba lima dna na tom mestu, kao uglovi sa normalnim kracima, ali da pustimo sad geometriju). Ti poprecni flahovi (rebra), levi i desni, zavaruju  se po duzini za povrsinu limova dna  naizmenicnim isprekidanim ugaonim varom (5cm sa jedne strane, pa pauza, pa 5 cm sa druge strane, pa pauza pa opet 5 cm sa prve strane i tako naizmenicno do kraja duzine). Osim toga, oni se,  zavaruju i vertikalnim ugaonim varom na mestu ceonog dodira sa bocnom povrsinom lima kobilice. Ako zelimo da nam se eventualno kondenzovana ili prosuta voda slije u jednomm pravcu onda je potrebno na cellu flaha (poprecni presek koji dodiruje kobilicu) otseci jedan ugao pod 45 st (gerovati), od  oko 2/2 cm. Za manja plovila to bi bilo recimo dovoljno s’tim da se vrh lima kobilice poklapa sa gornjom ivicom bocnih flahova koji nalezu na nju. Za veca korita, npr. preko 7 met. potrebno je postaviti dodatno ukrucenje. Tada lim kobilice ide vise u visinu (kao na slici) i sa obe strane se postavljaju dva komada flaha (ili L profila) (50x5mm) Svaki od ova dva komada ima jedan kraj secen po uglom od 90 st i tom stranom naleze na bocnu stranu lima kobilice. Drgi kraj flaha se sece pod uglom pod kojim lezi gornja ivica poprecnog ukrucenja (prethodno se samo prisloni uz rebro da bi se obelezio ugao). Znaci, to su zapravo dva simetricna komada koji imaju ulogu tkz. 'raspinjaca’. Svojim kracim celom se zavaruju ugaonim varom, u oba ugla (prednji i zadni) za kobilicu, a duzim celom koje je pod uglom i  naleze na gornju ivicu poprecnog ukrucenja (rebra), (znaci nalaze se u istoj vertikalnoj ravni a ne jedan do drugog) i zavari suceonim varom, sto ce reci sa obe strane. Ovako izvedeno ukrucenje daje maksimalnu cvrstocu forme tog dela trupa u formi resetkastog nosaca.
Eventualno, umesto dva kom. ‘raspinjaca’ moze da se koristi jedan komad flaha koji se na sredini ureze tako da deo ploce kobilice ulazi u flah  2,5 cm a krajevi zakose i prislone da nalezu na gornju ivicu poprecnog ukrucenja (rebra). Zavarivanje se uradi kao i da je iz dva komada, znaci cetiri vertikalna ugaona vara uz kobilicu i dva suceljena vara na zakosenim krajevima. (Treba napomenuti da je utrosak materijala za kobilicu + pram. statvu  (lim 10 mm) za duzinu 7+2 met u  drugom slucaju oko 17 kg jer je visina kobilice niza za 2,5 cm – polusirina flaha)
 
Da bi  ustedeli na vremenu i materijalu poneki izvodjaci radova postave jedan komad flaha tako da svojom donjom ivicom nalegne na gornju ivicu kobilice a levi i desni kraj samo prislone sa strane na poprecne flahove (rebra) i sa po jednim varom privare uz njega. U tom slucaju visina unutrasnjeg dela kobilice moze biti niza za 5 cm. Na investitoru je da takav pristup prihvati ili ne o cemu treba unapred razgovarati sa izvodjacem.
Ovaj opis bi mozda mogao biti od koristi nekom mladom nauticaru koji bi se odvazio da sam krene u avanturu zvanu “Kako da napravim sopstvenu ladju.”
Naslov: Odg: Kobilica i njeno ukrucenje
Poruka od: BORA-D.T.D. 23, 11, 2011, 15:23:49 posle podne
Čestitam na stručnom i detaljnom opisu. Grafički prikaz je izvanredan, jasan i pregledan.Bilo mi je zadovoljstvo da pročitam ceo tekst. Potrebno je što više ovakvih stručnih tekstova.
Naslov: Odg: Kobilica i njeno ukrucenje
Poruka od: Kapetan 24, 11, 2011, 22:04:43 posle podne
sa slike jos i razumem  :good:

tule kad se ovi "kosi flahovi" spajaju sa flahovima na stranicama da li ide samo ivica na ivicu ili se preklapaju sa dodatnim flahom zbog jacine ?
Naslov: Odg: Kobilica i njeno ukrucenje
Poruka od: Zoran Marinković 25, 11, 2011, 09:40:03 pre podne
 :nono:

Preklapanje treba izbegavati jer su dodirne površine ranjiva mesta za koroziju, odnosno spojevi limova ili flahova se ponašaju kao kapilare i uvlači vodu, a nemoguće je zaštititi nalegnute površine. I na skici piše SUČEONI ŠAV, a oni su po pravilu i jači od ugaonih varova ako se izvedu
po projektu i zahtevima.
Naslov: Odg: Kobilica i njeno ukrucenje
Poruka od: tule 25, 11, 2011, 21:01:50 posle podne
(http://img545.imageshack.us/img545/295/elementipoprecnecvrstoc.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/545/elementipoprecnecvrstoc.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

Kad je u pitanju polozaj kosnika (kolena) izmedju rebra dna i rebra boka, kao i izmedju rebra boka i dela rebra nosaca palubne staze (polusponja) ja bih ga postavio tako da svoji ceonim ivicama (presecima) naleze na uze ivice (5mm) flahova rebara. Prethodno bih priblizno skracen flah od kojeg ih radim prislonio na njegovo mesto sa strane flahova koji cine rebra i obelezio tacne kosine crta preseka, po tim crtama bih ga presekao a zatim ivice preseka obradio brusilicom pod uglom (priblizno 45 st). zatim bih ga postavio na njegovo mesto ali tako da ivicama (5mm) svog preseka  naleze na ivice (5mm) flahova rebara, proverio da nema velikih odstupanja medjusobnih zazora (koji bi prilikom varenja ‘povukli’) i fiksirao privremenim varom. Prakticno sva tri flaha, dva od rebara kao i kosnika trebala bi da leze u istoj vertikalnoj ravni. Ako je sve u redu na liniju dodira bih popunio punim varom sa obe strane na oba mesta. Samo tako bi se dobila kompaktnost i nosivost spoja. Ovo je naravno malo “pipav” postupak koji odnosi vreme pa kao takav nije bas omiljen kod majstora.
Naslov: Odg: Kobilica i njeno ukrucenje
Poruka od: Kapetan 25, 11, 2011, 22:15:07 posle podne
tule sve jasno !