Nautika opšta... > Astronomska navigacija

Sekstant - koriscenje

(1/1)

Dule:

Izracunavanje pozicije broda merenjem visine nebeskog tela jedno je od temeljnih načina izracunavanja pozicije broda koje daje vrlo visoku preciznost u krajnjem rezultatu – poziciji na pomorskoj karti. Da bi se dobila tačna pozicija broda potrebno je nauciti rukovati i korikoristiti sekstant.

U ovoj je dokumentaciji izrađena informativna lista u kojoj se daju potrebne teorijske informacije o sekstantu koje su potrebne za njegovo razumevanje i dovoljne da se na osnovu njih i uz puno napora i vežbanja osposobi za samostalno i uspešno mjerenje.

Opis sekstanta

Sekstant se u terestričkoj navigaciji koristi za merenje horizontalnih i vertikalnih uglova. U astronomskoj navigaciji sekstant nalazi svoju punu primenu kao instrument za merenje visine nebeskih tela radi određivanja pozicije bro­da.

Sekstant se sastoji (Sl) od: tela s malim ogledalom i limbom, alhidade sa velikim ogledalom i bubnjićem, zatamnjenih stakala, teleskopa i pribora.

Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju