Nautika opšta... > Zakoni i Propisi

Поново о табели усаглашених износа пореза на употребу пловила

(1/1)

LSI:
Откако је усвојен пропис о трогодишњој важности регистрације пловила, мање смо се бавили овом темом али мислим да је сад тренутак да је поново отворимо.

Наиме, иако се од 2018. порез плаћа приликом регистрације и важи три године, треба имати на уму да надлежни орган сваке године, обично пре краја децембра доноси одлуку о усаглашеним износима пореза на употребу пловила. Усаглашеност је у ствари усклађивање са инфлацијом и трошковима и обично је сваке следеће године за неколико процената износ већи. Конкретно, у децембру прошле године, у Службеном гласнику 90/2019 објављена је табела с новим, увећаним износима. Разлика у односу на износе из 2019. године је негде око 3,3-3,4%.

Овде ћу напоменути још нешто, па ћу се вратити на порез на употребу.

Приликом регистрације, поред пореза, потребно је платити и одређене таксе. Њих има неколико и уплаћују се на неколико рачуна. Износи тих такси се такође усаглашавају сваке године, обично пре краја јула.

А сад да се вратим на износе пореза на употребу пловила и да објасним зашто сам одлучио да отворим ову тему поново.

На сајту Удружења наутичара "Моја лађа", можете прочитати на https://www.udruzenjenauticara.org/obavesenje-nauticarima-porez-na-upotrebu-drzanje-i-nosenje-dobara/ обавештење и упозорење које смо поставили јер смо приметили да у капетанији стоји једно објашњење које, по нашем мишљењу није у складу са законом.

Наиме, Законом о порезу на употребу, држање и ношење добара, као се зове тај законски документ, одувек је, па и у овом објављеном у већ поменутом Службеном гласнику 90/2019, у члану 15. став 3. наведено да се приликом обрачуна пореза у обзир узима старост пловила и да се износ пореза умањује за одређени проценат, зависно од тога да ли је пловило ново, тј. млађе од 5 година (нема попуста), да ли је старо од 5 до 8 година (попуст 10%), преко 8 до 10 година (20%) или је старије од 10 година (попуст 30%).

У капетанији се на огласној табли налази табела у којој су приказани износи пореза за пловила зависно од тога да ли пловила имају или немају кабину и зависно од њихове дужине и снаге погонског мотора.
У истој табели приказани су и умањени износи пореза зависно од старости пловила - али не за све категорије!

Према подацима објављеним на огласној табли, нема умањења због амортизације за:
1. Чамце са кабином од 15 до 20 m
2. Бродове и јахте
3. Чамце без кабине преко 10 m до 15 m
4. Чамце без кабине преко 15 до 20 m.

Док чекамо званично тумачење из капетаније, овим обавештењем желимо наутичарима који треба да региструју први пут или да продуже регистрацију да скренемо пажњу на овај проблем и препоручујемо им да инсистирају на спровођењу закона.

На нашем сајту, на  https://www.udruzenjenauticara.org/tabela-poreza-na-upotrebu-plovila/ можете наћи таблицу која је усаглашена са обавештењем на огласној табли капетанији, док не добијемо тумачење. У њој ћете видети конкретно за које категорије пловила се не примењује одредба о амортизацији.

На https://www.udruzenjenauticara.org/wp-content/uploads/2020/06/zakon_o_porezima_na_upotrebu_drzanje_i_nosenje_dobara.pdf можете наћи и текст Закона на који се позивамо како бисте се и сами могли упознати с тим шта у њему пише.

LSI:
На сајту Удружења наутичара "Моја лађа" у току дана биће објављена нова табела са усаглашеним износима пореза који се плаћају приликом регистрације чамаца који важе од 01.01.2021. до краја године.

Са задовољством можемо да укажемо на то да је табела, у односу на ону из претходне године, коригована и допуњена.

Наиме, у претходној поруци од 05.06.2020. указали смо на пропуст при обрачуну амортизације на основу старости пловила. Надлежни су констатовали да је наша примедба била оправдана и сада је то исправљено тако да се законска одредба за умањење износа пореза на основу старости пловила примењује и за пловила опремљена најјачим моторима.


Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju