Nautika opšta... > Zakoni i Propisi

PRAVILNIK O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA BEZBEDNUPLOVIDBU

(1/1)

skipper:
PRAVILNIK O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA BEZBEDNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI BRODOVI UNUTRAŠNJE PLOVIDBE TRGOVAČKE MORNARICEČlan 1.
Ovim pravilnikom propisuje se najmanji broj članova posade za bezbednu plovidbu koji moraju imati brodovi unutrašnje plovidbe jugoslovenske trgovačke mornarice (u daljem tekstu: brod).
Član 2.
Brod mora imati posadu koja mu, po broju i sastavu, omogućava bezbednu plovidbu.
Član 3.
Član posade za bezbednu plovidbu broda može da bude samo lice koje ima odgovarajuće zvanje i koje za vršenje poslova u okviru zvanja na brodu ima odgovarajuće ovlašćenje.
Član 4.
Brod mora imati zapovednika.
Član 5.
Zavisno od svoje namene i karakteristike svog kompleksa, brod mora da ima sledeći najmanji broj i sastav posade za jednu radnu smenu, i to:
1) putnički brod:
- sa centralnim daljinskim upravljanjem do 220 kW: zapovednika i mornara;
- sa centralnim daljinskim upravljanjem preko 220 kW:zapovednika, mašinistu i mornara:
- bez centralnog daljinskog upravljanja preko 220 kW: zapovednika, brodskog krmara, mašinistu i mornara;
2) teretni brod tegljač i potiskivač, sa sopstvenim pogonskim ureñajem do 220 kW:
- sa centralnim daljinskim upravljanjem: zapovednika i mornara;
- bez centralnog daljinskog upravljanja: zapovednika, mašinistu i mornara;
3) teretni brod, tegljač i potiskivač, sa sopstvenim pogonskim ureñajem preko 220 kW:
- sa centralnim daljinskim upravljanjem: zapovednika, mašinistu i mornara;
- bez centralnog daljinskog upravljanja: zapovednika, brodskog krmara, mašinistu i mornara;
4) teretni brod bez sopstvenog pogona, sa ureñajem za kormilarenje: starešinu broda;
5) ploveća naprava: ploveća naprava sa sopstvenim pogonskim mašinskim ureñajem:
- sa centralnim daljinskim upravljanjem: zapovednika, rukovaoca, mašinistu i mornara;
- bez centralnog daljinskog upravljanja: zapovednika, rukovaoca, brodskog krmara, mašinistu i mornara; ploveća naprava bez sopstvenog pogonskog mašinskog ureñaja koja opslužuje druge plovne objekte: zapovednika - rukovaoca ploveće naprave i mornara;
6) skela:
- sa sopstvenim pogonskim mašinskim ureñajem: starešinu skele i mornara;
- bez sopstvenog pogonskog mašinskog ureñaja: starešinu skele.
Član 6.
Brod ne mora imati posadu ako je potiskivan ili tegljen uz bok drugog broda (tegljača ili potiskivača), pod uslovom da je posada tog drugog broda dovoljno brojna i stručna da obezbedi sigurnost plovidbe.
Za vreme stajanja u pristaništu, van plovnog puta, brod ne mora da ima posadu, ali mora da bude pod stručnim nadzorom.

Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju