Nautika opšta... > Zakoni i Propisi

BROJ I SASTAV POSADE PLOVNIH OBJEKATA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE

(1/1)

skipper:
BROJ I SASTAV POSADE PLOVNIH OBJEKATA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE
Član 1.
Čamci sa sopstvenim pogonom od najmanje 5 KS, skele koje nemaju svojstvo broda unutrašnje plovidbe i ploveća postrojenja utvrñena ovim pravilnikom moraju imati posadu.
Član 2.
Plovni objekti iz člana 1. ovog pravilnika imaju posadu i to:
1. čamac sa sopstvenim pogonom od najmanje 5 KS - jednog upravljača motornog čamca;
2. skela koja nema svojstvo broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonom - jednog upravljača motorne skele;
3. skela koja nema svojstvo broda unutrašnje plovidbe bez sopstvenog pogona - jednog upravljača skele.
Član 3.
Ploveća postrojenja i to: stambena laña, ugostiteljski objekt na vodi,ploveća radionica, kao i pristan čiji se položaj prema obali i plovnom putu ne obezbeñuje automatski u zavisnosti od promena nivoa vode imajuposadu od jednog mornara.
Pontonski most preko unutrašnjeg plovnog puta mora da ima potreban broj radnika za njegovo otvaranje za prolaz plovnih objekata i čuvanje, koji
se utvrñuje samoupravnim opštim aktom organizacije udruženog rada koja koristi most.

Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju