Autor Tema: Измена закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама  (Pročitano 982 puta)

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Van mreže LSI

  • Drekavac sa Srednjih voda
  • ********
  • Poruke: 6602
  • Pol: Muškarac
    • LSI
  • Brod tip: AQ 575
  • Marina: Nautički klub "Stari Slankamen"
  • Veličina: 5,75 m
Приметио сам да су усвојене измене Закона о лукама и пловидби унутрашњим водама па сам мало погледао текст.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе чл. 41, 43. и 44. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама ("Службени гласник РС", бр. 73/10, 121/12 и 18/15).

Ево шта је промењено:

[ČLAN 796 STAV 2 ZAKONA O TRGOVAČKOM BRODARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)]

Član 41

(Prestalo da važi)

[Plovidba stranih plovila

Član 41

Strana plovila mogu da plove međunarodnim i međudržavnim vodnim putevima.

Strana plovila mogu da plove i državnim vodnim putevima radi ulaska u domaće luke otvorene za međunarodni saobraćaj, pod uslovima koje propiše Vlada.

U međudržavne i državne vodne puteve strana plovila mogu da uplove samo na osnovu odobrenja koje izdaje ministar.

Odobrenje iz stava 3. ovog člana radi ukrcavanja i iskrcavanja robe i putnika izdaje se uz prethodnu saglasnost Agencije za upravljanje lukama.

Plovila Evropske unije mogu da plove na vodnim putevima iz st. 1, 2. i 3. ovog člana bez ograničenja.]

Član 42

(Brisan)

Kabotaža

[ČLAN 796 STAV 2 ZAKONA O TRGOVAČKOM BRODARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)]

Čl. 43 i 44

(Prestali da važe)

[Član 43

Prevoz putnika i stvari između domaćih luka, odnosno pristaništa i drugih delova vodnih puteva Republike Srbije (kabotaža) mogu da vrše samo domaća plovila.

Tegljenje i potiskivanje koje počinje i završava se u domaćim lukama, odnosno pristaništima ili na drugim delovima vodnih puteva Republike Srbije (kabotažno tegljenje i potiskivanje) mogu da vrše samo domaća plovila.

Ne smatra se kabotažom, u smislu stava 1. ovog člana, prevoz putnika stranom jahtom ili stranim čamcem, ako se taj prevoz ne naplaćuje.

Prevoz iz stava 1. ovog člana i tegljenje i potiskivanje iz stava 2. ovog člana mogu obavljati plovila Evropske unije koja ispunjavaju uslove utvrđene propisima kojima se uređuje prevoz.

Strana plovila mogu obavljati prevoz iz stava 1. ovog člana i tegljenje i potiskivanje iz stava 2. ovog člana na osnovu dozvole koju izdaje ministar.

Dozvola iz stava 5. ovog člana izdaje se rešenjem.

Rešenje iz stava 6. ovog člana je konačno.

Član 44

Ministar može izdati dozvolu:

1) stranom plovilu za prevoz praznih kontejnera u njegovoj eksploataciji između domaćih luka, odnosno pristaništa, na osnovu bilateralnog sporazuma sa državom čiju zastavu plovilo vije;

2) stranom plovilu za prevoz stvari i putnika između domaćih luka, odnosno pristaništa, ako to zahteva opšti interes domaće privrede;

3) stranom plovilu za tegljenje i potiskivanje koje počinje i završava se u domaćim lukama, odnosno pristaništima ili na drugim delovima vodnih puteva Republike Srbije, ako to zahteva opšti interes domaće privrede.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se rešenjem.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno.]


Glasilo: Službeni glasnik RS, broj 96/2015 od 26/11/2015
Vrsta propisa: Zakoni
Propis na snazi: 20/10/2010 - 
Verzija na snazi: 04/12/2015 - 
Donosilac: Narodna skupština Republike Srbije
Osnov za prestanak: - 
Komentar uz osnov za prestanak: Odredbe čl. 41, 43. i 44. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 121/2012 i 18/2015) prestaju da važe 4. decembra 2015. godine, danom stupanja na snagu Zakona o trgovačkom brodarstvu ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015).Кад узмете у обзир да закон има 118 чланова, онда ово и није велика промена. А какав ефекат ће ова промена имати - видећемо. Ипак, мислио сам да може неком бити од користи да зна за ово.